Subsidies Zonnepanelen


De overheid vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Dit komt mede omdat de klimaat doelstellingen van 2020 anders nooit worden gehaald. Deze doelstelling houdt in dat in 2020 16% van de energiebronnen die er zijn, duurzaam moeten zijn.

Subsidie particulieren
Voor particulieren geldt dat zij na plaatsing van de zonnepanelen de BTW over hun investering terug kunnen krijgen. Deze BTW teruggave kan PowerSolution voor u regelen.
Subsidie zakelijk
Zakelijke subsidies worden gegeven in de vorm van extra fiscale aftrek. Verder zijn er voor grotere projecten ook interessante subsidie regelingen van kracht. 

Kleinschaligheids- Investeringsaftrek (KIA)

In Nederland wordt er gebruik gemaakt van de investerings aftrek. In de zonnepanelen wereld kan KIA worden toegepast. De KIA is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. De hoogte van deze aftrek is volledig afhankelijk van de andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar waarin je de zonnepanelen hebt aangeschaft.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Zonnepanelen komen ook in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek, ook wel EIA genoemd. De fiscale aftrek hiervoor bedroeg afgelopen jaar 45%. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet de minimale capaciteit 25 kW zijn. Dit zijn ongeveer 85 zonnepanelen. Het maximale bedrag wat hierbij mag worden afgetrokken is €750,- per kW.

SDE+ subsidie voor grotere projecten

Jaarlijks worden er interessante subsidies verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Dit is vooral interessant voor non-profit bedrijven omdat het gaat over wat grotere projecten. Denk hierbij aan 15.000 wp, dit zijn circa 60 zonnepanelen. De overheid vergoed hier het verschil tussen de kosten van grijze en groene stroom.

Alle specifieke voorwaarden zijn terug te lezen op www.rvo.nl


Tip: periodiek gelden er soms gemeentelijke subsidies, - doe navraag bij uw gemeente! Daarnaast verstrekken gemeenten soms renteloze geldleningen voor milieu- of energiebesparende maatregelen.


Wij zijn aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Doe hier uw subsidiecheck met uw postcode en huisnummer om te zien welke subsidies er van toepassing zijn op uw adres:https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

... óf neem contact met ons op om te kijken welke regelingen er in uw geval mogelijk zijn. 


Salderingsregeling

De salderings regeling (het kosteloos terugleveren en gebruiken van energie) verlengt tot 2023.
Meer informatie over de salderings regeling vindt u hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023